A' bruidhinn mu dheidhinn FMG

Còmhraidhean mu FMG - Mirera Hughes-Hallett a' mìneachadh…

Tha Comann nam Pàrant Ghlaschu air a bhith a’ bruidhinn ri pàrantan le chloinn a tha an-dràsta ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FMG) ann an Glaschu, Bha sinn airson raon de na h-eòlasan aca agus na h-adhbharan airson a bhith a’ taghadh Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig a ghlacadh. Air na duilleagan a leanas tha grunn bhideothan goirid ann mu na roghainnean aca, mar a tha FMG ag obair dhaibh agus dè a’ chomhairle a bheireadh iad do phàrantan a tha a’ beachdachadh air Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig mar roghainn don teaghlach aca.

Brùth (F) gus bhidio làn-sgrìn fhaicinn

Ro-ràdh - A’ bruidhinn mu dheidhinn FMG

Carson a thugas tu Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig?

An robh Gàidhlig agad mu thràth no a bheil thu ag ionnsachadh?

Ciamar a chuideachas tu do phàiste le obair-dachaigh?

A bheil cànan sam bith eile aig do theaghlach aig an taigh?

Dè an aon chomhairle a bheireadh tu do phàrantan a tha a' smaoineachadh mu FMG?