Cànanan eile?

A bheil cànan sam bith eile aig do theaghlach aig an taigh?

Cleachd smachd bhidio no brùth (F) fhad ‘s a tha thu a’ coimhead airson làn-sgrìn

 

 Mirera Hughes-Hallett
(Spàinneach)

 

 Elaine MacLeod 
(Beurla)

Ilsa Alim 
(Beurla)

Isla Campbell-Lupton 
(Beurla)

 

Kathleen Morrison 
(Beurla)

 

Mirera Hughes-Hallett
(Beurla)

 
 

Stephen Culbertson 
(Beurla)

 

Ilsa Alim 
(Gàidhlig)

 

Kathleen Morrison
(Gàidhlig)

Ro-ràdh - A’ bruidhinn mu dheidhinn FMG

Carson a thugas tu Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig?

An robh Gàidhlig agad mu thràth no a bheil thu ag ionnsachadh?

Ciamar a chuideachas tu do phàiste le obair-dachaigh?

A bheil cànan sam bith eile aig do theaghlach aig an taigh?

Dè an aon chomhairle a bheireadh tu do phàrantan a tha a' smaoineachadh mu FMG?