Cànan - Language

Cuairt-litir

Ar cuairt-litir as ùire

Cuairt-litir an t-earrach 2021

Luchdaich (cruth PDF)

Aithisg Bhliadhnail
2020-21

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2020-2021

Luchdaich

  

Coinneamh Bhliadhnail Comann nam Pàrant (Nàiseanta) 2009

18/05/09

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Comann nam Pàrant (Nàiseanta) a chumail ann an Ionad na Sgeulachdan, 43-45 Am Mìle Riòghail, Dùn Èideann air Dihaoine 22 Cèitean 2009 aig 7.30f. Às dèidh na coinneimh fhoirmeil, bidh Dòmhnall Morris, Manaidsear Leasachaidh Sgìreil aig Comunn na Gàidhlig a’ toirt seachad òraid air a’ chuspair, ‘Iomairtean Cànain’.

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte