Cànan - Language

Cuairt-litir

Ar cuairt-litir as ùire

Cuairt-litir an t-earrach 2021

Luchdaich (cruth PDF)

Aithisg Bhliadhnail
2020-21

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2020-2021

Luchdaich

  

Coinneamh Bhliadhnail 2010

Coinneamh Bhliadhnail 2010

04/05/10

Cumar Coinneamh Bhliadhnail Comann nam Pàrant (Nàiseanta) ann an Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, Inbhir Nis, IV2 6BA air Dihaoine 21 Cèitean 2010 aig 7.30f. Às dèidh na coinneimh fhoirmeil bidh òraid air foghlam Gàidhlig san àrd-sgoil agus cothrom ceistean a chur air phannal. Tha fàilte ga chuir air gach neach aig a bheil ùidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. 

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte