Luchd-comhairleachaidh Phàrant

Tha ‘Luchd-comhairleachaidh Phàrant’ ann an cuid de sgìrean a bheir fiosrachadh agus comhairle seachad mu foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre ionadail.

Comhairliche Phàrantan agus Buidhnean 

Comann nam Pàrant

Comhairle/Council

Sgire/Area

Comhairliche Phàrant

Angus

Aonghais

Forfar

Farfar

Eleanor Wood
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Aberdeen City

Obar Dheathain

n/a

Anne Thirkell
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Argyll & Bute

Earra-Ghàidheal is Bhòd

 

 

 

Appin

An Apainn

Jocelyn Miller
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Oban

An t-Òban

Claire Wilding
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Tiree

Tiriodh

Update pending
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Islay

Ìle

Update pending
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Comhairle nan Eilean Siar

n/a

Iona MacTaggart
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

East Ayrshire

Siorrachd Àir an Ear

Kilmarnock

Cille Mheàrnaig

Susan Robertson
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Joanne McIsaac
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

East Dunbartonshire

Siorrachd Dhùn Breatann an Ear

Bishopbriggs

Drochaid an Easbaig

Eilidh Danson
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Yvonne Scott
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

J’aime Steel
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Edinburgh

Dun Èideann

n/a

Wilma Laird
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

East Renfrewshire

Siorrachd Rinn Friù an Ear

n/a

Andrea Cowan
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Emma Anderson
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Highland

A’ Ghàidhealtachd

 

 

 

 

 

Dingwall

Inbhir Pheofharain

Ceitidh Hutton
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Inverness

Inbhir Nis

Catherine MacNeil
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Jennifer Macdonald
 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Lochaber

Loch Abar

Helen Macrae
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Sandra Fraser
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Lochcarron

Loch Carrann

Angela Goodman
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Tain

Baile Dhubhthaich

Carrie Affrin
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Skye/Portree

An t-Eilean Sgitheanach/Port Rìgh

Update pending
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Inverclyde

Inbhir Chluaidh

Greenock

Grianaig

Update pending
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

North Lanarkshire

Siorrachd Lannraig a Tuath

Cumbernauld/Airdrie 

Comar nan Allt/An t-Àrd- Ruigh

Update pending
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Perth & Kinross

Pheairt & Cheann Rois

Aberfeldy

Obar Pheallaidh

Gill Steele
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Renfrewshire

Rinn Friù

 n/a

Marion Mcdonald      Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

South Lanarkshire

Siorrachd Lannraig a Deas

East Kilbride

Cille Bhrìghde an Ear

Stephanie Anderson – Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Claire Brown
Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

 Download as PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte