Cànan - Language

Cuairt-litir

 Ar cuairt-litir as ùire

Cuairt-Litir

Luchdaich (cruth PDF)

 Aithisg Bhliadhnail 2018/19

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2018-19

Luchdaich

 

 

 

 

 

 

 

Coinneamh Bhliadhnail 2010

Coinneamh Bhliadhnail 2010

04/05/10

Cumar Coinneamh Bhliadhnail Comann nam Pàrant (Nàiseanta) ann an Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, Inbhir Nis, IV2 6BA air Dihaoine 21 Cèitean 2010 aig 7.30f. Às dèidh na coinneimh fhoirmeil bidh òraid air foghlam Gàidhlig san àrd-sgoil agus cothrom ceistean a chur air phannal. Tha fàilte ga chuir air gach neach aig a bheil ùidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. 

Facebook

 

Còraichean © 2020 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte